Osteopati

Klinik Kolthoff

Helene Kolthoff     Osteopat DoBsc

Osteopati är en internationellt erkänd och väletablerad profession för diagnos och behandling av besvär i kroppens rörelseapparat såsom muskler, leder och dess stödjande funktioner: blodcirkulation, andningsfunktion, lymfdränage och neurologisk försörjning.


Inom osteopatin är helhetstänkandet grundläggande. Vid diagnos och behandling läggs stor vikt på hur kroppens olika delar är länkade och beroende av varandra. Osteopaten tar alltid hänsyn till individens allmäntillstånd vid valet av behandlingsstrategi och behandlingsteknik.


Syftet med behandlingen är att återställa nedsatt funktion, minska smärta samt förbättra kroppens förutsättningar för långsiktig fysisk hälsa. Behandling utförs med mjuka behagliga metoder i samförstånd med patienten.